ang likas na batas moral bilang batayan ng kabutihan at ng konsensya