construction of concrete crushing recycling in shenzhen